Andelselsskabet Fjellebro Vandværk
 
Fjellebro Vandværk

   

 
 
 
 
Fjellebro Vandværk leverer vand til 284 husstande, heraf flere landbrug og institutioner. Forsyningsområdet omfatter ca. 40 km vandledning i området fra Kærhave over Adamshøj, Nordgårdshuse, Bedstedvej, Skovvej gennem Nordrup Hestehave og Giesegårdskov til Fjellebrohuse, Fjellebro, Kongsted, Humleore og Køgevej. Der udpumpes årligt ca. 40.000 m3.
 
Boringen ligger tæt ved vandværket i en dybde på 35,5 m beskyttet af et tykt lag moræneler. Efter oppumpning af råvandet bliver det iltet i iltningstårnet og filtreret i sandfilter, hvorefter det løber i rentvandstanken. Det udpumpes herfra til forbrugeren.
På trods af skærpede grænseværdier, klarer vandet fra Fjellebro Vandværk sig godt og ligger pænt inden for alle gældende værdier.
 
Vandværket gør opmærksom på, at hvis man ser vand komme op, eller ser våde pletter på jorden, når det ellers er tørt andre steder, kan der være mistanke om ledningsbrud og man skal informerer vandværket, så vi kan undersøge om der brud på ledningsnettet.
 
Medlem af Ringsted
Vandsamarbejde A/S
 
Spørgsmål til din regning, henvendelse til ABC regnskab tlf 51 31 53 12  Michael Thomas mt@abcregnskab.dk
VIGTIG MEDDELELSE
Generalforsamlingen som skulle have været afholdt i marts måned, er på grund af corona forsamlings forbuddet udsat til man må mødes mindst 40 personer igen. Generalforsamlingen vil blive annonceret i Lokal avisen mindst 14 dage før. med venlig hilsen Formanden