Andelselsskabet Fjellebro Vandværk
 
Lukning af ubenyttede brønde
Ubenyttede brønde og boringer udgør en risiko for grundvandet. Derfor skal de sløjfes for at sikre adgangen til rent drikkevand. Ringsted Vandsamarbejde tilbyder alle lodsejere at få sløjfet ubenyttede brønde eller boringer - gratis. Arbejdet udføres af kompetente, erfarne håndværkere. Se mere på www.ringstedvandsamarbejde.dk  under brøndsløfning.